Είμαστε όλοι εκεί!

0

Τοποθετήσαμε τις παραγωγικές μας δυνάμεις στο αναπτυξιακό άρμα του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος έβαλε χθες το θεμέλιο λίθο δημιουργίας ενός μεγαλεπήβολου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης. Ενός ενωτικού σχεδίου δημιουργίας σύμπραξης επιχειρηματιών, που εξελίσσει το δεκαετή κόπο μιας ολόκληρης τοπικής κοινωνίας και δεκάδων επιχειρήσεων του τουριστικού και παραγωγικού κλάδου.

Είμαστε εκεί, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Μεγάλης Παναγίας, όπου δόθηκε το έναυσμα της «έναρξης» μιας πρωτοβουλίας, που θα ισχυροποιήσει το τοπικό τουριστικό προϊόν, δημιουργώντας ταυτότητα στα τοπικά προϊόντα αλλά και σε ολόκληρο τον προορισμό.

Θα είμαστε εκ νέου εκεί, σε ένα περίπου μήνα από σήμερα, για να καταθέσουμε την πρότασή μας σε αυτό που θα δώσει σάρκα και οστά στο κοινό τουριστικό μας μέλλον.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.